دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

حضور شرکت افرادرب در دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان IBBI (ساختمان های مارکدار) با حضور جمعی از معماران و مهندسین برتر سطح استان تهران